Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

PLEASE do NOT wait until the last hours to submit your offer today. Do you have a registered PIC? - this takes time. If you still have issues then please send an email to DIGIT-EPROCUREMENT-SUPPORT@ec.europa.eu AND copy procurement@enisa.europa.eu
Τίτλος:
Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων και διαχείρισης συνεδριάσεων
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENISA F-RED-18-T13
Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων και διαχείρισης συνεδριάσεων
Ο ENISA δέχεται προσφορές σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εκδηλώσεων για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων (εκτός κατοικιών). Η διοργάνωση εκδηλώσεων περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης στον ENISA όσον αφορά υπηρεσίες συνεδρίων, όπως αίθουσες συνεδριάσεων, τοπικά εστιατόρια, αεροπορικά εισιτήρια, ταξιδιωτικό πρακτορείο, τοπικούς τροφοδότες, τοπική τεχνική υποστήριξη, εγκαταστάσεις υποδοχής, τεχνικό εξοπλισμό, δημιουργία σημάτων αναγνώρισης, διαχείριση της εγγραφής και, πιθανόν, υπηρεσίες διερμηνείας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/05/2018 00:00
06/06/2018 16:00
08/06/2018 00:00
15/06/2018 23:59
18/06/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 090-201121 Προκήρυξη διαγωνισμού 12/05/2018 00:00