Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Γραμμή κλειστής διαδρομής φιλική προς το περιβάλλον
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/FINANCE/2018/01
Γραμμή κλειστής διαδρομής φιλική προς το περιβάλλον
Ο στόχος της σύμβασης στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τις αστικές και προαστιακές οδικές μεταφορές ατόμων στην Ιταλία (κατ 'εξαίρεση στην Ευρώπη). Οι προαστιακές μεταφορές (προς τους αερολιμένες που αναφέρονται στο σημείο A1) αντιπροσωπεύουν ενδεικτικά πάνω από το 99% του όγκου των υπηρεσιών. Οι αστικές και προαστιακές μεταφορές προς άλλους προορισμούς ανέρχονται στο 1% περίπου του όγκου των υπηρεσιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/03/2018 00:00
13/04/2018 14:30
16/04/2018 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 052-114403 Προκήρυξη διαγωνισμού 15/03/2018 00:00