Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες καθαρισμού για την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ισραήλ
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS-610-DELISRT-SER-FWC
Υπηρεσίες καθαρισμού για την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ισραήλ
Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ισραήλ σκοπεύει να συνάψει μια σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για τις εγκαταστάσεις της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ισραήλ. Εκτός από τις εγκαταστάσεις της Αντιπροσωπείας, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να εκτελέσει ad hoc υπηρεσίες εκτός των εν λόγω εγκαταστάσεων.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
16/03/2018 00:00
16/08/2018 23:59
18/04/2018 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 053-116467
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/03/2018 00:00