Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική βοήθεια για την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C3/2018/447/02
Τεχνική βοήθεια για την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και...
Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη της Επιτροπής στην αξιολόγηση της εφαρμογής του άρθρου 7 της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και του σχετικού παραρτήματος V για την τρέχουσα περίοδο υποχρεώσεων 2014-2020, ιδίως την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των εθνικών απαιτήσεων εξοικονόμησης ενέργειας βάσει του άρθρου 7, έως το 2020, σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης μιας ειδικής εκτίμησης της αποτελεσματικότητας του καθεστώτος επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, του προκαθορισμένου μέσου πολιτικής του άρθρου 7 της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. Η σύμβαση θα περιλαμβάνει επίσης τεχνική βοήθεια για τη στήριξη της Επιτροπής στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εφαρμογής της πολιτικής εν όψει της νέας περιόδου υποχρεώσεων 2021-2030 μέσω της βοήθειας για την επικαιροποίηση του σημειώματος προσανατολισμού σχετικά με το άρθρο 7 της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, ώστε να αντανακλά τις αναθεωρημένες διατάξεις του άρθρου 7 και του συνημμένου παραρτήματος V το οποίο κατατέθηκε στην πρόταση της Επιτροπής για την τροποποιημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, καθώς και τον κανονισμό διακυβέρνησης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/06/2018 00:00
21/08/2018 23:59
23/08/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 105-238730
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/06/2018 00:00