Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
UCA 18/021 Ενοικίαση μακράς διάρκειας φορτηγού διανομής (ωφέλιμο φορτίο 7,5 t)
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 18/021
UCA 18/021 Ενοικίαση μακράς διάρκειας φορτηγού διανομής (ωφέλιμο φορτίο 7,5 t)
Σύναψη σύμβασης-πλαίσιο από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου για τη μακρόχρονη μίσθωση (8 έτη) χωρίς προαίρεση αγοράς ενός οχήματος επαγγελματικής χρήσης (φορτηγό διανομής/μετακόμισης), ήτοι σύνολο πλαισίου-θάλαμος με κουβούκλιο και με υδραυλική πόρτα. Το όχημα αυτό προορίζεται για 2 είδη διαφορετικών χρήσεων: (1) μεταφορά εμπορευμάτων με παλέτες σε καθημερινή βάση μεταξύ των διαφόρων κτιρίων της γραμματείας και της αποθήκης που βρίσκεται επί του παρόντος στο Neder-Over-Heembeek, (2) περιστασιακή μεταφορά εμπορευμάτων με παλέτες/ αγαθών σε μεγάλες αποστάσεις (ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά: σε Λουξεμβούργο, Στρασβούργο, ή Φλωρεντία). Το όχημα θα διανύει περίπου 25 000 km ετησίως.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
16/03/2018 00:00
12/04/2018 23:59
12/04/2018 00:00
18/04/2018 23:59
24/04/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 053-116465 Προκήρυξη διαγωνισμού 16/03/2018 00:00