Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συλλογή και επεξεργασία λεπτομερών εμπορικών δεδομένων από τρίτες χώρες και διεθ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/G/2018/007
Συλλογή και επεξεργασία λεπτομερών εμπορικών δεδομένων από τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς
Ο κύριος στόχος είναι να καταστούν οι λεπτομερείς στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου που διαβιβάζονται από τρίτες χώρες ή από διεθνείς οργανισμούς διαθέσιμες μέσω της βάσης δεδομένων Comext. Πριν από τη φόρτωσή τους στο Comext και τη διάδοση, τα δεδομένα πρέπει να ελέγχονται ως προς την ποιότητά τους και αυτό μπορεί να προκαλέσει διορθώσεις, ομαδοποιήσεις και μεταβολές που συνεπάγονται συχνή επαφή με τους διάφορους παρόχους δεδομένων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/05/2018 00:00
30/07/2018 16:00
31/07/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 130-295599
Διορθωτικό
10/07/2018 00:00
2018/S 102-232128
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/05/2018 00:00