Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
²DIGIT/A3/PO/2017/023 – Λογισμικό για διαφοροποίηση και εξέλιξη στον τομέα της κ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
DIGIT/A3/PO/2017/023
²DIGIT/A3/PO/2017/023 – Λογισμικό για διαφοροποίηση και εξέλιξη στον τομέα της καινοτομίαςII (SIDE II)
Απόκτηση αδειών λογισμικού, συνδρομών λογισμικού, συντήρησης λογισμικού, υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού και άλλων συναφών υπηρεσιών από ανεξάρτητους προμηθευτές λογισμικού.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
Τιμή
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
04/05/2018 00:00
04/06/2018 15:00
06/06/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 086-192626
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/05/2018 00:00