Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης από εμπειρογνώμονα προ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/10/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/01/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENTR/341/PP/2013/FC.
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης από εμπειρογνώμονα προς την ευρωπαϊκή πολιτική και τα ευρωπαϊκά...
Σκοπός της παρούσας είναι η ανάθεση σύμβασης για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης από εμπειρογνώμονα ως προς τη διαχείριση της πολιτικής και των προγραμμάτων για το διάστημα, ειδικότερα ως προς το κόστος, το χρονοδιάγραμμα, τους δείκτες απόδοσης της αγοράς και των υπηρεσιών και την παροχή συμβουλών στρατηγικής και διαχείρισης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
15/10/2013
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
10/01/2014
20/01/2014
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 200-345046 Προκήρυξη διαγωνισμού 15/10/2013