Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Καθαρισμός κτιρίων και συντήρηση χώρων πρασίνου στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Έν...
Αναθέτουσα αρχή:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COJ-PROC-17/019
Καθαρισμός κτιρίων και συντήρηση χώρων πρασίνου στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Καθαρισμός κτιρίων και συντήρηση χώρων πρασίνου όλων των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
16/06/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
29/08/2018 17:00
06/09/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 114-258507 Προκήρυξη διαγωνισμού 16/06/2018 00:00