Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενημέρωση στρατηγικού ερευνητικού θεματολογίου (SRA) εξαρτημάτων της CapTech, συ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/04/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
18.ESI.OP.003
Ενημέρωση στρατηγικού ερευνητικού θεματολογίου (SRA) εξαρτημάτων της CapTech, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογικών δομικών...
Τα ακόλουθα πακέτα εργασιών αναμένεται να εκτελεστούν σε αυτό το σχέδιο: Πακέτο εργασίας 1: Διαχείριση σχεδίου. Πακέτο εργασίας 2: Διαμόρφωση τοπίου τεχνολογίας. Πακέτο εργασίας 3: Ανάλυση κενών έρευνας & τεχνολογίας σε θέματα άμυνας. Πακέτο εργασίας 4: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και χαρτογράφηση οδών. Πακέτο εργασίας 5: Ενημέρωση στρατηγικού ερευνητικού θεματολογίου (SRA).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/04/2018 00:00
04/06/2018 17:00
05/06/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 082-182986
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/04/2018 00:00