Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
UCA 17/071 - Υπηρεσίες παρακολούθησης και ανάλυσης μέσων ενημέρωσης και συναφείς...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 17/071
UCA 17/071 - Υπηρεσίες παρακολούθησης και ανάλυσης μέσων ενημέρωσης και συναφείς υπηρεσίες
Στόχος αυτής της σύμβασης-πλαισίου είναι να συμπληρώσει τα παραγόμενα αποτελέσματα της ομάδας παρακολούθησης μέσων ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου (ΓΓΣ) και να βοηθήσει στην επιδίωξή της να υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων με την παροχή σχετικών νέων και την παρακολούθηση και ανάλυση των μέσων ενημέρωσης και με άλλες συναφείς υπηρεσίες προς τους χρήστες της και τους ενδιαφερόμενους φορείς, έγκαιρα και στην κατάλληλη μορφή. Θα απαιτηθεί στενή συνεργασία μεταξύ του αναδόχου και της ΓΓΣ, όπου ο ανάδοχος θα ρυθμίζει και θα προσαρμόζει διαρκώς το έργο του στις συγκεκριμένες και εξελισσόμενες ανάγκες της ΓΓΣ.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
30/03/2018 00:00
05/07/2018 23:59
23/04/2018 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 063-138824
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/03/2018 00:00