Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά την δέουσα επιμέλεια της εφο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
676/PP/GRO/SME/18/F/103
Υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά την δέουσα επιμέλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας των ΜΜΕ σε ορυκτά – Φάση...
Ο σκοπός της σύμβασης θα επιτευχθεί μέσω:— υλοποίησης πολυγλωσσικού, ηλεκτρονικού μέτρου υποστήριξης των ΜΜΕ (πακέτο εργασίας 1) που επιτρέπει την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτών και τη ανάπτυξη ικανοτήτων των ΜΜΕ που προτίθενται να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού με ορυκτά από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, — της δημιουργίας δικτύων οργανισμών (πακέτο εργασίας 2), που θα αναλάβουν το ηλεκτρονικό μέτρο στήριξης των ΜΜΕ και θα δεσμευτούν να εκπαιδεύσουν τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ και να προωθήσουν στη συνέχεια το εργαλείο,— της εφαρμογής στρατηγικής επικοινωνίας για την προώθηση του ηλεκτρονικού μέτρου υποστήριξης των ΜΜΕ μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων που εκπροσωπούν την ευρωπαϊκή επιχειρηματική δραστηριότητα, τις ΜΜΕ, τις ΜΚΟ, τις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ και τους διεθνείς οργανισμούς (πακέτο εργασίας 3).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/07/2018 00:00
10/09/2018 16:00
12/09/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 130-295593
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/07/2018 00:00