Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Οικονομική Επίπτωση Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/04/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/EMFF/2018/010
Οικονομική Επίπτωση Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού
Το παρόν αποτελεί πρόσκληση υποβολής προσφορών ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη διενέργεια μελέτης σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού με σκοπό την αξιολόγηση του ρόλου του στη γαλάζια οικονομία. Ο γενικός στόχος της εν λόγω μελέτης είναι η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές παρέχουν οφέλη σε συγκεκριμένους τομείς της γαλάζιας οικονομίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα σε σχετικές πολιτικές της ΕΕ και στις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των προστατευμένων θαλάσσιων περιοχών. Ο συγκεκριμένος στόχος της παρούσας μελέτης είναι δίπτυχος. 1) Την αναζήτηση αποδείξεων των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την παρούσα κατάσταση εφαρμογής των προστατευμένων θαλάσσιων περιοχών, με ειδικότερη εστίαση στα οικονομικά αποτελέσματα, 2) Την παροχή πρόσθετων πληροφοριών στα Κράτη Μέλη ως προς τη μεγιστοποίηση των οφελών από το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/easme/en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/04/2018 00:00
04/06/2018 15:00
06/06/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 075-166086
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/04/2018 00:00