Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρόγραμμα κατάρτισης για τις νότιες χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/08/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/A/2013/015.
Πρόγραμμα κατάρτισης για τις νότιες χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας.
Πρόγραμμα κατάρτισης για τις νότιες χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
06/08/2013 00:00
20/09/2013 23:59
30/09/2013 16:00
10/10/2013 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 151-261907
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/08/2013 00:00