Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προετοιμασία και Εκπόνηση της 7ης Ευρωπαϊκής ;Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
171104/4643
Προετοιμασία και Εκπόνηση της 7ης Ευρωπαϊκής ;Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας (EWCS)
Αντικείμενο της εν λόγω διαδικασίας διαγωνισμού είναι η προετοιμασία και υλοποίηση της 7ης Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
31/03/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
07/05/2018 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 064-141504
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/03/2018 00:00