Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ευρωπαϊκό δίκτυο νομικών εμπειρογνωμόνων στους τομείς ισότητας των φύλων και κατ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JUST/2018/RDIS/PR/EQUA/0015
Ευρωπαϊκό δίκτυο νομικών εμπειρογνωμόνων στους τομείς ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων
Ο γενικός σκοπός της σύμβασης είναι η παροχή ανεξάρτητων συμβουλών, αναλύσεων και σχετικών πληροφοριών στην Επιτροπή, σε συνεχή και αξιόπιστη βάση, όσον αφορά την εθνική νομοθεσία, τη νομολογία και τις πολιτικές στους τομείς της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, ιδίως λόγω φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας και γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το έργο της Επιτροπής στους τομείς αυτούς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/05/2018 00:00
22/08/2018 12:00
27/08/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 091-206092
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/05/2018 00:00