Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες για την οργάνωση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας κ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/AWD/2018/191
Σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες για την οργάνωση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημέρωσης του Γραφείου Συνδέσμου στην...
Τα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPLO) είναι υπεύθυνα για την αποκεντρωμένη υλοποίηση των θεσμικών προσπαθειών επικοινωνίας του ΕΚ. Ειδικότερα, τα Γραφεία διαχειρίζονται επαφές με εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης, ασχολούνται με πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς μέσω επιγραμμικών και μη δραστηριοτήτων και προσφέρουν πλατφόρμα επικοινωνίας για τους βουλευτές του ΕΚ στα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα, οι προσπάθειές τους είναι σημαντικές για την εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019. Η σύναψη μιας σύμβασης-πλαίσιο για υπηρεσίες επικοινωνίας εξυπηρετεί τους ακόλουθους στόχους: — να επιτραπεί στα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ισπανία να αντλήσουν υψηλής ποιότητας επαγγελματική υποστήριξη για ποικίλα καθήκοντα που μπορούν εύκολα να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες και, ως εκ τούτου, ελεύθερη δυνατότητα για εργασία περισσότερο στρατηγικού χαρακτήρα, — να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες προμηθειών της ΓΔ, — να διευκολυνθούν οι καθημερινές εργασίες με μια απλή διαδικασία παραγγελίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων, — να επιτραπεί η αύξηση της κλίμακας των δραστηριοτήτων επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της περιόδου της προεκλογικής εκστρατείας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
13/06/2018 00:00
23/07/2018 18:30
30/07/2018 11:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 111-252109
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/06/2018 00:00