Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The Price schedules V2 with a minor change in the cells format has been loaded in the document library
Τίτλος:
Παροχή εξοπλισμού εκπομπών και συναφών υπηρεσιών για την ανανέωση της οπτικοακου...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/AWD/2018/232
Παροχή εξοπλισμού εκπομπών και συναφών υπηρεσιών για την ανανέωση της οπτικοακουστικής υποδομής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Η οπτικοακουστική μονάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτίθεται να αναθέσει δημόσια σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού εκπομπών και συναφών υπηρεσιών για την ανανέωση της οπτικοακουστικής υποδομής στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες. Υπάρχουν 4 ξεχωριστές παρτίδες: — παρτίδα 1: Υποδομή μεταδόσεων και συναφείς υπηρεσίες για οπτικοακουστική παραγωγή, — παρτίδα 2: Επέκταση της υπάρχουσας υποδομής και συστήματος ελέγχου IP, εξοπλισμού δικτύου και συναφών υπηρεσιών για την οπτικοακουστική παραγωγή, — παρτίδα 3: Διακομιστές βίντεο, αποθηκευτικές μονάδες, σειρές επεξεργασίας και συναφείς υπηρεσίες οπτικοακουστικής παραγωγής, — παρτίδα 4: Αποσυναρμολόγηση και μεταφορά εξοπλισμού, πρόσθετη καλωδίωση και συναφείς υπηρεσίες για την οπτικοακουστική υποδομή. Η υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων επιθυμεί να ανανεώσει τις οπτικοακουστικές υποδομές της στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες για να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους: — να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις παραγωγής της, — να εκσυγχρονίσει τις μεθόδους παραγωγής και τις ροές εργασίας της. Τα νέα συστήματα θα ενσωματωθούν στα ισχύοντα συστήματα.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
06/06/2018 00:00
05/09/2018 12:00
14/09/2018 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υποδομή μεταδόσεων και συναφείς υπηρεσίες για οπτικοακουστική παραγωγή
Παροχή εξοπλισμού υποδομής μεταδόσεων σχετικά με: — τον κεντρικό τεχνικό εξοπλισμό, — τον κύριο εξοπλισμό ελέγχου και μετάδοσης, — τον εξοπλισμό πολυμέσων για την κάλυψη ελαφρών μέσων ενημέρωσης, και — τις συναφείς υπηρεσίες: εγκατάσταση, ενσωμάτωση και συντήρηση.
Παρτίδα 2
Επέκταση της υπάρχουσας υποδομής και συστήματος ελέγχου επεξεργασίας πληροφοριών, εξοπλισμού δικτύου και συναφών υπηρεσιών...
Αυτή η παρτίδα ισχύει για την επέκταση υπάρχουσας υποδομής επεξεργασίας πληροφοριών συν το επίπεδο εντολών και ελέγχου. Ο υποψήφιος πρέπει να εξασφαλίζει τη συμβατότητα του συστήματος που θα προτείνει με το ήδη υπάρχον σύστημα και εξοπλισμό. Ειδικότερα, ο υποψήφιος θα επικεντρωθεί στην επέκταση της υποδομής διοίκησης και ελέγχου, σύμφωνα με τον υπάρχοντα εξοπλισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα εξασφαλίσει την εξέλιξη του λογισμικού των υφιστάμενων εκδόσεων προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνοχή με τις υπάρχουσες λειτουργίες.
Παρτίδα 3
Διακομιστές βίντεο, αποθηκευτικές μονάδες, σειρές επεξεργασίας και συναφείς υπηρεσίες οπτικοακουστικής παραγωγής
Ο διαγωνισμός αφορά προμήθειες και εξελίξεις πλατφόρμας βίντεο με σχετικό χώρο αποθήκευσης, σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (διαχείριση περιουσιακών στοιχείων παραγωγής), σειρές επεξεργασίας και συναφείς υπηρεσίες: εγκατάσταση, ανάπτυξη και συντήρηση.
Παρτίδα 4
Αποσυναρμολόγηση και μεταφορά εξοπλισμού, πρόσθετη καλωδίωση και συναφείς υπηρεσίες για την οπτικοακουστική υποδομή
Ο διαγωνισμός αφορά την αποσυναρμολόγηση και τη μετακίνηση εξοπλισμού μεταδόσεων, καλωδίων, συνδέσμων, αξεσουάρ και καλωδιώσεων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 106-240970
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/06/2018 00:00