Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εκτίμηση ρυθμών εκτόπισης περιεχομένου που υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/08/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
MARKT/2013/110/B.
Εκτίμηση ρυθμών εκτόπισης περιεχομένου που υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατάρτιση μιας βιώσιμης μεθοδολογίας και η επακόλουθη εφαρμογή της με σκοπό τη μέτρηση του βαθμού στον οποίο η μη εξουσιοδοτημένη επιγραμμική κατανάλωση υλικού που υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (μουσική, οπτικοακουστικό υλικό, βιβλία και βιντεοπαιχνίδια) εκτοπίζει τις πωλήσεις επιγραμμικού και απογραμμικού νόμιμου περιεχομένου, μέσω της συγκέντρωσης συγκρίσιμων συστηματικών δεδομένων αναφορικά με τις αντιλήψεις καθώς και την πραγματική και δυνητική συμπεριφορά των καταναλωτών στην ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
17/08/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
30/09/2013 23:59
07/10/2013 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 159-276982 Προκήρυξη διαγωνισμού 17/08/2013 00:00