Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμβάσεις υπηρεσιών για συστήματα κατακόρυφης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL) ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/04/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/10/2018
Συμβάσεις υπηρεσιών για συστήματα κατακόρυφης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL) τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS)...
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη υπηρεσιών τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS) για υπηρεσίες κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL) στον τομέα της πολιτικής ναυσιπλοΐας για την υποστήριξη δραστηριοτήτων παρακολούθησης των εκπομπών και θαλάσσιας επιτήρησης. Η παροχή οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών RPAS στον τομέα της ναυτιλίας θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού, εργαλεία και σχετικό έμπειρο προσωπικό για την πιλοτική εφαρμογή των RPA, τη συλλογή και τη διάδοση των δεδομένων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/04/2018
10/06/2018 23:59
13/06/2018
18/06/2018 23:59
20/06/2018 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Υπηρεσίες κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL) τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS) για την παρακολούθηση των... Η Παρτίδα 1 θα εστιάσει στην παρακολούθηση των εκπομπών. Οι πλατφόρμες τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS) πρέπει να είναι σε θέση να απογειώνονται και να προσγειώνονται από την ακτή και θα εστιάζουν σε επιχειρήσεις μικρής εμβέλειας.
Παρτίδα 2 Υπηρεσίες κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL) τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS) για τη Θαλάσσια Επιτήρηση Η Παρτίδα 2 θα εστιάσει στην θαλάσσια επιτήρηση. Οι πλατφόρμες τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS) πρέπει να είναι σε θέση να απογειώνονται και να προσγειώνονται από την ακτή ή από σκάφη τα οποία θα χειρίζονται οι χρήστες και θα εστιάζουν σε επιχειρήσεις μικρής εμβέλειας.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 080-178088 Προκήρυξη διαγωνισμού 25/04/2018