Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ασκήσεις για μονάδες πολιτικής προστασίας, ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήρι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHO/A2/SER/2018/13
Ασκήσεις για μονάδες πολιτικής προστασίας, ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, άλλες ικανότητες ανταπόκρισης και ομάδες...
Σχεδιασμός, προγραμματισμός,εκτέλεση και αυτοαξιολόγηση ειδικών ασκήσεων για μονάδες πολιτικής προστασίας, άλλες ικανότητες ανταπόκρισης που έχουν καταχωρηθεί στο Κοινό Σύστημα Επείγουσας Επικοινωνίας και Πληροφόρησης (CECIS), στις Ομάδες Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης (TAST) και στις Ομάδες Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUCPT).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
04/05/2018 00:00
26/06/2018 23:59
03/07/2018 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
3 ασκήσεις επί χάρτου και 1 άσκηση εικονικής πραγματικότητας
Σχεδιασμός, προγραμματισμός,εκτέλεση και αυτοαξιολόγηση τριών ασκήσεων επί χάρτου για το βασικό προσωπικό των μονάδων πολιτικής προστασίας, άλλων ικανοτήτων ανταπόκρισης, των ομάδων τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης (TAST) και των εμπειρογνωμόνων μιας ομάδας πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUCPT) και σχεδιασμός, προγραμματισμός και εκτέλεση μίας άσκησης εικονικής πραγματικότητας για πιθανούς επικεφαλής ομάδων μίας ομάδας πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUCPT).
Παρτίδα 2
3 επιτόπιες ασκήσεις
Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εκτέλεση και αυτοαξιολόγηση τριών επιτόπιων ασκήσεων κυρίως για μονάδες άντλησης υψηλής δυναμικότητας (HCP), καθαρισμού υδάτων (WP), εντοπισμού και δειγματοληψίας χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής χρήσης (ΧΒΡΠ), μονάδες διάσωσης πλημμυροπαθών με χρήση λέμβων, συγκράτησης πλημμυρών και πυρόσβεσης και άλλες ικανότητες ανταπόκρισης.
Παρτίδα 3
4 επιτόπιες ασκήσεις
Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εκτέλεση και αυτοαξιολόγηση τεσσάρων επιτόπιων ασκήσεων μεσαίου/δύσκολου επιπέδου ικανότητες έρευνας και διάσωσης σε αστικό περιβάλλον USAR), έρευνας και διάσωσης σε αστικό περιβάλλον σε συνθήκες χρήσης χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών, πυρηνικών και εκρηκτικών (ΧΒΡΠΕ) (CBRNUSAR) και άλλες ικανότητες ανταπόκρισης.
Παρτίδα 4
2 επιτόπιες ασκήσεις
Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εκτέλεση και αυτοαξιολόγηση δύο επιτόπιων ασκήσεων για εμπειρογνώμονες μίας ομάδας πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUCPT) και ομάδων τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης (TAST).
Παρτίδα 5
2 ιατρικές επιτόπιες ασκήσεις
Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εκτέλεση και αυτοαξιολόγηση δύο επιτόπιων ασκήσεων για εκσυγχρονισμένες ιατρικές μονάδες με ή χωρίς χειρουργείο (AMP-S), ομάδες έκτακτης ιατρικής βοήθειας (EMT), κινητό νοσοκομείο (FHOS), αεροπορική ιατρική διακομιδή θυμάτων καταστροφών (MEVAC), άλλες ικανότητες ανταπόκρισης, ομάδα τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης (TAST) και εμπειρογνώμονες μίας ομάδας πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUCPT).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 086-192629
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/05/2018 00:00