Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενίσχυση της συνεργασίας μέσω της χαρτογράφησης, της ανάλυσης και της διασύνδεση...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/04/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2017/041
Ενίσχυση της συνεργασίας μέσω της χαρτογράφησης, της ανάλυσης και της διασύνδεσης της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας (EER).
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με στόχο την προώθηση της συνεργασίας μέσω της διασύνδεσης επιλεγμένων επιχειρηματικών οικοσυστημάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες νεοεμφανιζόμενες νεοσύστατες επιχειρήσεις και σε ΜΜΕ να αναβαθμιστούν σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, η παρούσα δράση θα αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη των περιφερειών που φέρουν την ένδειξη EER, προσδιορίζοντας πρακτικές που μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες περιφέρειες και να στηριχθούν σε αυτές προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν σε διάφορες περιφέρειες, καθώς και να βρεθούν συνεργίες και συμπληρωματικότητα μέσω στενότερης συνεργασίας σε τομείς που θεωρούνται κρίσιμοι. Αυτό θα γίνει μέσω της χαρτογράφησης, της ανάλυσης και της διασύνδεσης των περιοχών που φέρουν την ένδειξη EER. Οι υποψήφιοι θα προσδιορίσουν στρατηγικούς τομείς θεμάτων και, συνεπώς, θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την προώθηση της συνεργασίας και την τόνωση των συνεργειών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/easme/en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/04/2018 00:00
07/06/2018 16:00
08/06/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 083-185940
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/04/2018 00:00