Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη της οικονομικής αποδοτικότητας και της νομικής αποτελεσματικότητας των δι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/08/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
MARKT/2013/072/C.
Μελέτη της οικονομικής αποδοτικότητας και της νομικής αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναθεώρησης και προσφυγής στον...
Η παρούσα μελέτη των επιπτώσεων και της αποτελεσματικότητας των οδηγιών περί αναθεώρησης και προσφυγής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων θα αναλύσει τον τρόπο εφαρμογής στην πράξη των διατάξεων των οδηγιών περί αναθεώρησης και προσφυγής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων από τα δικαστήρια και τα όργανα προσφυγής στα κράτη μέλη.Θα αποτελέσει την πραγματολογική βάση για την εξέταση της εφαρμογής των εν λόγω οδηγιών όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 4α της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ και το άρθρο 12α της οδηγίας 92/13/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2007/66/ΕΚ) και την ευρύτερη αξιολόγηση των επιπτώσεων των οδηγιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
03/08/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
24/09/2013 23:59
04/10/2013 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 150-260085
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/08/2013 00:00