Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διοργανική ενιαία σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υποστήριξης όσον αφορά την παρα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/LIFE/2018/001
Διοργανική ενιαία σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υποστήριξης όσον αφορά την παρακολούθηση των σχεδίων LIFE (επιδοτήσεις δράσεων...
Πρόκειται για πρόσκληση υποβολής προσφορών υπό μορφή ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη διοργανικής σύμβασης-πλαίσιο για την παροχή υποστήριξης όσον αφορά την παρακολούθηση των σχεδίων LIFE (επιδοτήσεις δράσεων και λειτουργίας), την επικοινωνία σχετικά με το πρόγραμμα LIFE και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος και όλες οι άλλες απαραίτητες πληροφορίες περιγράφονται λεπτομερέστερα στις προδιαγραφές της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο τμήμα 1 - Τεχνικές προδιαγραφές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://ec.europa.eu/easme/en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/05/2018 00:00
29/06/2018 15:00
02/07/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 087-194646
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/05/2018 00:00