Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Νομικές υπηρεσίες για το έργο που αφορά το νέο κτίριο
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
LZ-1479
Νομικές υπηρεσίες για το έργο που αφορά το νέο κτίριο
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διεξάγει ανοικτή διαδικασία σύναψης συμβάσεων με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο πολλαπλών φορέων για την παροχή νομικών συμβουλών στην ΕΤΕπ όσον αφορά τις φάσεις σχεδιασμού, προμήθειας, κατασκευής και διαχείρισης των οικοδομικών έργων στις εγκαταστάσεις ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο και, ειδικότερα, στο έργο που αφορά το νέο κτίριο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
05/05/2018 00:00
28/05/2018 23:59
31/05/2018 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 087-194653
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/05/2018 00:00