Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δημιουργία και διαχείριση ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων σε θέματα κοινωνικής πολι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
VT/2018/021
Δημιουργία και διαχείριση ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων σε θέματα κοινωνικής πολιτικής
Η σύμβαση που θα ανατεθεί θα υποστηρίξει τον ρόλο της Επιτροπής στην παρακολούθηση της εφαρμογής των στόχων και της νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης. Επιπλέον, θα υποστηρίξει τον ρόλο της Επιτροπής στην παρακολούθηση της κοινωνικής κατάστασης στις υποψήφιες και τις δυνητικά υποψήφιες χώρες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
04/05/2018 00:00
15/06/2018 17:00
26/06/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 086-192630
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/05/2018 00:00