Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τη διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων της συνδεδεμένης και αυτό...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2018/RTD/H1/OP/PP-06921-2018
Μελέτη σχετικά με τη διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων της συνδεδεμένης και αυτόματης οδήγησης στην απασχόληση
Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων της συνδεδεμένης και αυτόματης οδήγησης (CAD) στην απασχόληση και η κατάρτιση επιλογών πολιτικής για την έγκαιρη αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων. Ο διαγωνισμός θα συμπληρώσει το θέμα DT-ART-02-2018 του προγράμματος εργασίας 2018-20 για τη «Παροχή στήριξης για τις δραστηριότητες δικτύωσης και εκτίμηση του αντικτύπου για τον αυτοματισμό στους δρόμους», εστιάζοντας αποκλειστικά στις πιθανές επιπτώσεις της συνδεδεμένης και αυτόματης οδήγησης (CAD) στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, των νέων επιχειρηματικών μοντέλων, εργασιακών σχεδίων και συναφών διατομεακών ζητημάτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
19/05/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
02/07/2018 23:59
17/07/2018 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 095-214654 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/05/2018 00:00