Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τον τρόπο προώθησης της πρόσβασης και της χρήσης κατάλληλων πρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/08/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
MARKT/2013/111/H.
Μελέτη σχετικά με τον τρόπο προώθησης της πρόσβασης και της χρήσης κατάλληλων προϊόντων αποταμίευσης για όλους τους ευρωπαίους...
Στόχος της σύμβασης είναι η ανάλυση των λόγων για τους οποίους ορισμένοι καταναλωτές δεν αποταμιεύουν, καθώς και η χαρτογράφηση και η ανάλυση των πρωτοβουλιών που μπορούν να ενθαρρύνουν ή να προωθήσουν την αποταμίευση μεταξύ των εν λόγω καταναλωτών, τόσο των ευπαθών όσο και των καταναλωτών οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύσουν αλλά δεν το πράττουν. Η μελέτη θα αναλύσει ειδικότερα κατά πόσο απλά προϊόντα αποταμίευσης θα μπορούσαν να προωθήσουν την αποταμίευση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
06/08/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
26/09/2013 23:59
03/10/2013 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 151-261914
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/08/2013 00:00