Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αξιολογήσεις από ομότιμους στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες της ΕΖΕΣ.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/08/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/10/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/B/2013/018.
Αξιολογήσεις από ομότιμους στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες της ΕΖΕΣ.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει δραστηριότητες σχετικά με την «Ποιότητα, τη μεθοδολογία και την έρευνα».Αποτελείται από 1 ενιαίο τμήμα και αφορά «Αξιολογήσεις από ομότιμους στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες της ΕΖΕΣ».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
09/08/2013 00:00
02/10/2013 23:59
10/10/2013 16:00
18/10/2013 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 248-431842
Διορθωτικό
21/12/2013 00:00
2013/S 154-267524
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/08/2013 00:00