Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργασίες επισκευής-αποκατάστασης της στεγανότητας του υαλοστασίου στο κτίριο Eur...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/08/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/10/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
10/2013/OIL
Εργασίες επισκευής-αποκατάστασης της στεγανότητας του υαλοστασίου στο κτίριο Euroforum 2.
Η σύμβαση έχει ως αντικείμενο την επισκευή-αποκατάσταση της στεγανότητας του υαλοστασίου στο κτίριο Euroforum 2, rue Henri Schnadt, 2530 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
30/08/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
04/10/2013 16:00
10/10/2013 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 168-290820 Προκήρυξη διαγωνισμού 30/08/2013 00:00