Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10523: Συντήρηση, ανάπτυξη και παροχή βοήθειας για το EUR-Lex-2012.
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/11/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/03/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10523.
AO 10523: Συντήρηση, ανάπτυξη και παροχή βοήθειας για το EUR-Lex-2012.
Αντικείμενο της προκηρυσσόμενης πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή υπηρεσιών ΤΠ σχετικά με τη συντήρηση, την ανάπτυξη και την παροχή βοήθειας για το EUR-Lex-2012.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
20/11/2013 00:00
10/12/2013 23:59
04/03/2014 23:59
17/12/2013 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 225-390826
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/11/2013 00:00