Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχέδιο στρατηγικής για τομεακή συνεργασία στον τομέα των δεξιοτήτων. Προς ένα κο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2018/006
Σχέδιο στρατηγικής για τομεακή συνεργασία στον τομέα των δεξιοτήτων. Προς ένα κοινό όραμα για την αντιμετώπιση των αναγκών σε...
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με σκοπό να υποστηρίξει την αυτοκινητοβιομηχανία όσον αφορά την διατήρηση βασικών δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων προκειμένου να διατηρήσει και να ενισχύσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ευρωπαϊκού τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας σε μια παγκόσμια αγορά και, ως εκ τούτου, να συμβάλει στο συνολικό σχέδιο στρατηγικής όσον αφορά τις τομεακές δεξιότητες. Στόχος είναι να βελτιωθεί η ενημέρωση σχετικά με τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές των σχετικών πολιτικών και πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση / επανακατάρτιση (ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ) στην ΕΕ και σε χώρες εκτός της ΕΕ όπου ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας κατέχει ισχυρή θέση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/easme/en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
04/05/2018 00:00
10/07/2018 16:00
11/07/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 086-192610
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/05/2018 00:00