Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με: Η Μουσική Κινεί την Ευρώπη - Μια εξαγωγική στρατηγική της ευρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EAC/13/2018
Μελέτη σχετικά με: Η Μουσική Κινεί την Ευρώπη - Μια εξαγωγική στρατηγική της ευρωπαϊκής μουσικής
Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η ανάπτυξη πρότασης για μια εξαγωγική στρατηγική της ευρωπαϊκής μουσικής, η οποία θα προωθεί τη μουσική πολυμορφία και το ταλέντο πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα και η οποία θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του τομέα της ευρωπαϊκής μουσικής στη διεθνή αγορά. Η στρατηγική θα πρέπει να βοηθά τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής να λαμβάνουν περισσότερο τεκμηριωμένες αποφάσεις αναφορικά με την εξαγωγή της μουσικής και να επιτρέπει στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων στον τομέα της μουσικής να προσαρμόζουν ή να ευθυγραμμίζουν τις επιλογές τους σε αυτό το πεδίο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3532
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/05/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
29/06/2018 12:00
02/07/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 090-201142 Προκήρυξη διαγωνισμού 12/05/2018 00:00