Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σκοπιμότητας: Η Μουσική Κινεί την Ευρώπη – Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EAC/14/2018
Μελέτη σκοπιμότητας: Η Μουσική Κινεί την Ευρώπη – Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου...
Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η εκπόνηση μίας μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μουσικής και μια ανάλυση των κενών όσον αφορά τις χρηματοδοτικές ανάγκες στον τομέα της μουσικής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/05/2018
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
02/07/2018 10:30
03/07/2018 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μουσικής Ο ειδικός στόχος της μελέτης είναι η ανάλυση διαφορετικών σεναρίων για τη σύσταση και τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων από άλλα ευρωπαϊκά (πολιτιστικά) παρατηρητήρια και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του τομέα μουσικής της Ευρώπης. Η μελέτη θα πρέπει να επικεντρωθεί στις ακόλουθες πτυχές: — Πεδίο εφαρμογής του μελλοντικού Παρατηρητηρίου (ποια δεδομένα πρέπει να καλύπτει), — Εντοπισμός κενών στη διαθεσιμότητα δεδομένων, — Κόστος και οργανωτική βάση για μια αξιόπιστη λειτουργία του Παρατηρητηρίου.
Παρτίδα 2 Ανάλυση των τάσεων της αγοράς και κενά όσον αφορά τις χρηματοδοτικές ανάγκες στον τομέα της μουσικής Ο πρώτος ειδικός στόχος της μελέτης είναι να παράσχει μια αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης στην αγορά, να διερευνήσει τις ευκαιρίες που προσφέρονται στη μουσική από την ψηφιακή οικονομία, ιδίως σε σχέση με τις δικαιότερα συστήματα αμοιβών. Η μελέτη θα ερευνήσει για κάθε τάση που έχει εντοπισθεί: — Τι καλύπτεται σήμερα επαρκώς από το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και με ποιο τρόπο, — Τι καλύπτεται σήμερα επαρκώς από το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και πώς αυτό θα μπορούσε να καλυφθεί από το επακόλουθο πρόγραμμα. — Την παροχή πειστικής αιτιολόγησης για την ανάγκη μελλοντικής υποστήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και την ευρωπαϊκή διάσταση. Ο δεύτερος ειδικός στόχος της μελέτης είναι η διεξαγωγή εμπεριστατωμένης ανάλυσης των ενδιαφερομένων φορέων, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια του προσδιορισμού και της ένταξης όλων των σχετικών εταίρων στον τομέα της μουσικής με επίκεντρο το Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 092-207890 Προκήρυξη διαγωνισμού 16/05/2018