Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή ετήσιων υπηρεσιών δοκιμών και αξιολόγησης για τον...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
18.CPS.OP.120
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή ετήσιων υπηρεσιών δοκιμών και αξιολόγησης για τον μηχανισμό ανάλυσης ελλείψεων 2018-2020
Ο σκοπός της σύμβασης-πλαισίου που πρόκειται να ανατεθεί είναι η παροχή υπηρεσιών δοκιμών και αξιολόγησης σχετικά με τον μηχανισμό ανάλυσης ελλείψεων σε όλα τα σχέδια και δραστηριότητες του ΕΟΑ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/06/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
13/09/2018 17:00
14/09/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 123-278252 Προκήρυξη διαγωνισμού 29/06/2018 00:00