Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

>>>> Please take note that the procedure for Lot 2 is discontinued. A corresponding notice will be published soon. Lot 1 is not affected by this decision. <<<<
Τίτλος:
Παροχή στοιχείων υποδομής δημόσιου κλειδιού (PKI) και παροχή συναφών υπηρεσιών
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA-PRQ 17/079
Παροχή στοιχείων υποδομής δημόσιου κλειδιού (PKI) και παροχή συναφών υπηρεσιών
Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΓΣ) προκηρύσσει διαδικασία για την προμήθεια και την εγκατάσταση στοιχείων υποδομής δημόσιου κλειδιού (PKI) για τα δίκτυα ΤΠ της ΓΓΣ, καθώς και για την παροχή συναφών υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης, επαγγελματικών υπηρεσιών και κατάρτισης.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
28/06/2018 00:00
25/07/2018 16:00
01/08/2018 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 «Τυποποιημένα» στοιχεία PKI της ΓΓΣ που βασίζονται σε τεχνολογίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί Παροχή «τυποποιημένων» στοιχείων PKI της ΓΓΣ βασισμένων σε τεχνολογίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της συντήρησης και επέκτασης των υφιστάμενων υποδομών PKI, δεδομένης της κρίσιμης φύσης τους.
Παρτίδα 2 «Νέα» στοιχεία PKI Προμήθεια «νέων» στοιχείων PKI για ανοικτή αναζήτηση τεχνολογιών για τα τμήματα της αγοράς εκτός από τα «τυποποιημένα» στοιχεία PKI της ΓΓΣ.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 122-276255 Προκήρυξη διαγωνισμού 28/06/2018 00:00