Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς: Κατάρτιση συντονιστών, μεθοδολογία και εργαλεία
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SANTE/2017/B3/058
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς: Κατάρτιση συντονιστών, μεθοδολογία και εργαλεία
Η παρούσα σύμβαση στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και τη στήριξη των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αναφοράς (ERNs) όσον αφορά την οργάνωση και τη διοίκησή τους. Θα παράσχει ευκαιρίες κατάρτισης και μάθησης σε ορισμένους τομείς που σχετίζονται με τη διαχείριση, τη δικτύωση και το συντονισμό των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αναφοράς (ERNs). Η συγκρότηση ομάδων του ERN-CG θα αποτελέσει επίσης βασικό στοιχείο της δράσης. Ο ανάδοχος θα δημιουργήσει ένα συνεκτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 3 ετών, το οποίο θα περιλαμβάνει 4 εργαστήρια φυσικής κατάρτισης και 6 εικονικές εκπαιδευτικές συναντήσεις που θα απευθύνονται στους συντονιστές των ERNs, τους διαχειριστές σχεδίων ERN και στους αναπληρωτές αμφοτέρων. Με βάση το εκπαιδευτικό υλικό που προετοιμάστηκε και για τις 10 ενότητες και τα αντίστοιχα αποτελέσματα και τα διδάγματα που αντλήθηκαν, ο ανάδοχος θα προετοιμάσει ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα. Επιπλέον, θα πρέπει να προστεθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μια ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης για όλα τα μέλη του ERN σχετικά με μια εισαγωγή στο πλαίσιο της ΕΕ και των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αναφοράς (ERN).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
09/05/2018 00:00
13/07/2018 17:00
23/07/2018 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 089-199115 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/05/2018 00:00