Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έλεγχοι ασφαλείας.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/08/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/10/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
02/2013/OIL.
Έλεγχοι ασφαλείας.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 2 παρτίδες:Για την παρτίδα 1: η σύμβαση έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τους κανονιστικούς ελέγχους ασφαλείας, ευεξίας και περιβαλλοντικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις ή χώρου; των κτιρίων στα οποία στεγάζεται ή πρόκειται να στεγαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.Για την παρτίδα 2: η σύμβαση έχει ως αντικείμενο τον συντονισμό ασφαλείας και υγείας στα κτίρια στα οποία στεγάζεται ή πρόκειται να στεγαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
13/08/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
08/10/2013 16:00
15/10/2013 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παρτίδα 2
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 184-316785
Διορθωτικό
21/09/2013 00:00
2013/S 156-271471
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/08/2013 00:00