Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κέντρο υποστήριξης κοινής χρήσης δεδομένων - SMART 2018/1009
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SMART 2018/1009
Κέντρο υποστήριξης κοινής χρήσης δεδομένων - SMART 2018/1009
Το κέντρο υποστήριξης κοινής χρήσης δεδομένων διευκολύνει τις συναλλαγές δεδομένων και τις αναλύσεις δεδομένων με τη συλλογή, την ανάπτυξη και τη διάδοση, μέσω ενός αποκλειστικού δικτυακού τόπου, εργαλείων και τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και παρέχοντας πρακτική στήριξη σε φορείς του δημοσίου τομέα και ιδιωτικές εταιρείες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/06/2018 00:00
07/09/2018 16:00
10/09/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 121-275183
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/06/2018 00:00