Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενημέρωση στρατηγικού ερευνητικού θεματολογίου (SRA) των ανθρωπίνων παραγόντων τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
18.ESI.OP.004
Ενημέρωση στρατηγικού ερευνητικού θεματολογίου (SRA) των ανθρωπίνων παραγόντων της CapTech
Τα κύρια καθήκοντα του αναδόχου θα είναι: Καθήκον 1: Διαμόρφωση τοπίου τεχνολογίας. Καθήκον 2: Ανάλυση κενών έρευνας & τεχνολογίας σε θέματα άμυνας. Καθήκον 3: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και χαρτογράφηση οδών. Καθήκον 4: Ενημέρωση στρατηγικού ερευνητικού θεματολογίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/05/2018 00:00
02/07/2018 17:00
03/07/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 090-201119
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/05/2018 00:00