Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the deadline for the submission of the tenders is extended - 12/11/2013 at 17:00 instead of 08/11/2013 at 16:00. The opening of the offers will take place 21/11/2013 at 10:00, room COV2 8/190 instead of 19/11/2013 at 11:00, room COV2 8/183. Official corrigendum will be published at the end of this week.
Τίτλος:
'She Figures 2015'_RTD-B6-PP-00963-2013
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/09/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
RTD-B6-PP-00963-2013
'She Figures 2015'_RTD-B6-PP-00963-2013
The subject of the contract is the compilation of the necessary sex-disaggregated data, calculation of the indicators needed for the next 'She Figures' publication, and actual preparation, including drafting, layouting and printing, of the booklet 'She Figures 2015'.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
17/09/2013 00:00
08/11/2013 16:00
12/11/2013 17:00
21/11/2013 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 218-378395
Διορθωτικό
09/11/2013 00:00
2013/S 180-309962
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/09/2013 00:00