Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες υποστήριξης δραστηριοτήτων έργων του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Training Foundation (ETF)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT/18/ETF/0007
Υπηρεσίες υποστήριξης δραστηριοτήτων έργων του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) στο Κοσσυφοπέδιο
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) σκοπεύει να συνάψει σύμβαση-πλαίσιο όσον αφορά υπηρεσίες στήριξης σε τοπικό επίπεδο της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του στο Κοσσυφοπέδιο*: Υπηρεσία Α — Οργάνωση συναντήσεων στο πλαίσιο έργων, όπως εργαστηρίων, σεμιναρίων, συνεδρίων και επισκέψεων μελέτης σχετικά με τον τομέα εργασίας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF). Υπηρεσία Β — Παροχή ενός περιορισμένου συνόλου υπηρεσιών σχετικών με εκδηλώσεις. Υπηρεσία Γ: υποστήριξη των δραστηριοτήτων δικτύωσης του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) στο Κοσσυφοπέδιο. O εν λόγω προσδιορισμός χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων σχετικά με το καθεστώς και συνάδει προς την απόφαση 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου - στο εξής "Κοσσυφοπέδιο".
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
05/05/2018 00:00
12/06/2018 23:59
22/06/2018 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 087-194647 Προκήρυξη διαγωνισμού 05/05/2018 00:00