Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια αερίων για τεχνικές χρήσεις, μίσθωση δεκτών αερίου και άλλες υπηρεσίες
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2018/R.6/0053/OC
Προμήθεια αερίων για τεχνικές χρήσεις, μίσθωση δεκτών αερίου και άλλες υπηρεσίες
Το JRC-GEEL προτίθεται να συνάψει μια σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια αερίου για τεχνικές χρήσεις, για τη μίσθωση δεκτών αερίου και άλλες υπηρεσίες. Η σύμβαση αποτελείται από 2 κύρια μέρη: (1) Προμήθεια συμπιεσμένου αερίου σε κυλίνδρους ή πλαίσια, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης και της επιστροφής, καθώς και μίσθωση κυλίνδρων ή/και πλαισίων. Θα ζητηθεί επίσης από τον ανάδοχο να προβλέψει μια εφαρμογή που επιτρέπει την παρακολούθηση των κυλίνδρων. (2) Μίσθωση σταθερών και κινητών δεξαμενών για την αποθήκευση υγροποιημένων αερίων και προμήθεια, χύδην, υγροποιημένου αζώτου και αργού. Ορισμένες δεξαμενές πρέπει να διαθέτουν εξατμιστήρα ή/και σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης, το οποίο προειδοποιεί αυτόματα τον ανάδοχο εάν υπάρχει ανάγκη επαναπλήρωσης.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
15/06/2018 00:00
10/08/2018 23:59
16/08/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 113-256245 Προκήρυξη διαγωνισμού 15/06/2018 00:00