Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ασφαλείας στο JRC-GEEL
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2018/G.2/0048/OC
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ασφαλείας στο JRC-GEEL
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζονται στο βασιλικό διάταγμα του Βελγίου της 20.7.2001 για τη θέσπιση του γενικού κανονισμού για την προστασία του κοινού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που προκαλεί η ιονίζουσα ακτινοβολία, (ARBIS), το JRC-Geel επιθυμεί να λάβει υπηρεσίες υποστήριξης όσον αφορά την ακτινοπροστασία από την ακτινοβολία. Οι υπηρεσίες αυτές θα υποστηρίξουν τους νόμιμους ελέγχους που διενεργούνται από την Υπηρεσία Φυσικής Υγείας του JRC-Geel και είναι ουσιώδεις για τη λειτουργία των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Κέντρου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
02/06/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
09/07/2018 23:59
11/07/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 104-236702 Προκήρυξη διαγωνισμού 02/06/2018 00:00