Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή συμβουλών, τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης στον τομέα της καταπολέμησης...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HOME/2017/ISFP/CORR/0050
Παροχή συμβουλών, τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς
Ο γενικός στόχος της σύμβασης-πλαισίου είναι η παροχή συμβουλών, τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού, του διορισμού και του συντονισμού των τοπικών ανταποκριτών έρευνας σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Ο κύριος σκοπός είναι να βοηθήσει την Επιτροπή στις εργασίες της στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου οικονομικής διακυβέρνησης, με τη συλλογή και επεξεργασία συναφών πληροφοριών σχετικά με τα ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και ΄με την παροχή εμπειρογνωμοσύνης και βοήθειας στις συζητήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής εμπειριών κατά της διαφθοράς της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
01/06/2018 00:00
27/07/2018 23:59
03/08/2018 15:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 103-234522 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/06/2018 00:00