Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that a corrigendum for deadline extension was published on 19/06/2018.
Τίτλος:
Τεχνητή νοημοσύνη: ουσιώδεις βιομηχανικές εφαρμογές.
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2018/012
Τεχνητή νοημοσύνη: ουσιώδεις βιομηχανικές εφαρμογές.
Πρόκειται για πρόσκληση υποβολής προσφορών υπό μορφή ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάλυση των συστημικών αλλαγών στις αλυσίδες αξίας που προκλήθηκαν από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) ε στόχο την πρόβλεψη των ευκαιριών ΤΝ όσον αφορά τις ΜΜΕ και τη διερεύνηση των όρων πλήρους ανάπτυξης των κρίσιμων βιομηχανικών εφαρμογών ΤΝ σε σημαντικούς οικονομικούς τομείς στην Ευρώπη. Ο γενικός στόχος αυτής της δράσης είναι ο προσδιορισμός ενός βέλτιστου συνδυασμού μέτρων βιομηχανικής πολιτικής (επιχειρηματικών, οικονομικών, επενδυτικών κ.λπ.) που κρίνεται απαραίτητο για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου για την ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών ΤΝ από ευρωπαϊκές ΜΜΕ, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν ένα δίκαιο μερίδιο της αναμενόμενης οικονομικής ανάπτυξης που προκάλεσε η ΤΝ. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/easme/en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/05/2018 00:00
10/07/2018 15:00
11/07/2018 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 115-260650
Διορθωτικό
19/06/2018 00:00
2018/S 096-217866
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/05/2018 00:00