Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση υπηρεσιών σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
VT/2018/006
Σύμβαση υπηρεσιών σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), ειδικότερα...
Σκοπός αυτής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι η παροχή βοήθειας στην Επιτροπή για το καθήκον της να συνεχίσει την υλοποίηση της Απόφασης σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) και άλλες συναφείς δραστηριότητες για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ΔΥΑ, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα και την ποσότητα των υπηρεσιών των ΔΥΑ σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το βασικό αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι η συνεχής υλοποίηση της πρωτοβουλίας για τη συγκριτική μάθηση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
25/05/2018 00:00
06/08/2018 17:30
16/08/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 098-222595
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/05/2018 00:00