Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Βυθομέτρηση - Χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης του θαλάσσιου πυθμένα
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/EMFF/2018/007
Βυθομέτρηση - Χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης του θαλάσσιου πυθμένα
Ο EASME προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σχετικά με τη Βυθομέτρηση — Χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης του θαλάσσιου πυθμένα. Στόχος είναι η δημιουργία και διατήρηση μιας λειτουργικής υπηρεσίας σχετικά με την παροχή δωρεάν και ανοικτή πρόσβαση σε ψηφιακούς χάρτες της τοπογραφίας του θαλάσσιου πυθμένα και της ακτογραμμής των ευρωπαϊκών θαλασσών με την υψηλότερη δυνατή ανάλυση και στα δεδομένα έρευνας που τους θεμελιώνουν.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/easme/en
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/06/2018 00:00
30/07/2018 11:00
31/07/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 108-245177
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/06/2018 00:00