Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
UCA 18/023 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης σχετικά με τον εξοπλισμό ...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 18/023
UCA 18/023 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης σχετικά με τον εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης Polycom που έχει εγκατασταθεί στη Γενική...
Σκοπός είναι η σύναψη σύμβασης-πλαισίου με έναν μόνο πάροχο υπηρεσιών για τη συνέχιση της συντήρησης και της υποστήριξης του υφιστάμενου εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης Polycom που έχει εγκατασταθεί στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ). Η παροχή αυτών των υπηρεσιών περιλαμβάνει: — προληπτικές και επανορθωτικές υπηρεσίες συντήρησης (συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης και της επισκευής/αντικατάστασης), — παροχή γραφείου εξυπηρέτησης (υποστήριξη 3ης γραμμής).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
01/06/2018 00:00
02/07/2018 16:00
10/07/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 103-234521
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/06/2018 00:00