Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10559 Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εφοδιαστικής.
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/12/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/02/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10559.
AO 10559 Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εφοδιαστικής.
Όλες οι εργασίες σχετίζονται με τη φυσική διανομή των εκδόσεων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Εκδόσεων σε 1 παροχέα ολοκληρωμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής (ILSP). Οι εν λόγω εργασίες καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:1. εφοδιαστική εισερχομένων (προαιρετικά κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας Εκδόσεων),2. αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων εργασιών:2.1. παραλαβή,2.2. αποθήκευση,2.3. διαχείριση επιστρεφόμενων αγαθών,2.4. ρευστοποίηση αποθεμάτων,3. καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων παραγγελιών,4. διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εισαγωγής υλικών συσκευασίας,5. ομαδοποίηση και συσκευασία προϊόντων (kitting),6. εκτύπωση κατ' απαίτηση,7. εφοδιαστική εξερχομένων, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων εργασιών:7.1. παρακολούθηση αποστολών,7.2. υπηρεσίες στο σημείο της παράδοσης,7.3. αντίστροφη εφοδιαστική,8. ολοκληρωμένες υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης (ILM) βάσει πληροφορικής,9. ειδική υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, η οποία περιλαμβάνει:9.1. ειδικούς πόρους διαχείρισης λογαριασμών OP,9.2. κατάρτιση,9.3. συνεδριάσεις,9.4. παρακολούθηση των κύριων δεικτών επιδόσεων (KPI),9.5. υποβολή εκθέσεων,10. ειδικές εργασίες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
03/12/2013 00:00
05/02/2014 23:59
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
12/02/2014 23:59
19/02/2014 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 023-035052 Διορθωτικό 01/02/2014 00:00
2013/S 234-405266 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/12/2013 00:00